Προσοχή! Η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της. Συνεχίζοντας την περιήγησή σας συμφωνείτε με την χρήση των cookies, όπως αυτή περιγράφεται στους όρους χρήσης. OK

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

 • 1.Ο ιστότοπος lefakis.gr ανήκει στην αποκλειστική κυριότητα του νομικού προσώπου με την επωνυμία «Κοινωνια Κληρονομων Μαρη Λεφακη» ,που εδρεύει στην Κηφισιά στην οδό Χαρ. Τρικούπη 70 (Κεφαλάρι) όπως αυτό σήμερα υφίσταται κι εκπροσωπείται , και όπως στο μέλλον τυχόν μετατραπεί,που λειτουργεί με το διακριτικό τίτλο " LEFAKIS MARIS GALLERIES".
 • 2.Αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης στον παραπάνω ιστότοπο έχει η παραπάνω Κοινωνία, και απαγορεύεται από οποιοδήποτε τυχόν μελλοντικό αγοραστή ή τρίτο η αναδημοσίευση των έργων που προσφέρονται , η αναπαραγωγή και προώθηση σε τρίτους του περιεχομένου του ιστότοπου, ολόκληρου ή μέρους αυτού, καθώς και η χρήση της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της ως άνω κοινωνίας, και των εμπορικών σημάτων και πνευματικών δικαιωμάτων των έργων που δημοσιεύονται στον ιστότοπο. Σκοπός του ιστότοπου είναι η πώληση πινάκων ζωγραφικής και ειδών τέχνης ,που ανήκουν στην κυριότητα ή τη νόμιμη χρήση της «Lefakis Maris Galleries»
 • 3. .Η επίσκεψη του ιστότοπου από οποιονδήποτε τρίτο, είναι μόνο για προσωπική και ιδιωτική χρήση , ΄και θα πρέπει να είναι στα πλαίσια του νόμου και των χρηστών ηθών, και να αποφεύγεται η πρόκληση βλάβης με πράξεις ή αναδημοσιεύσεις που θίγουν την επιχείρηση και τα έργα της , κάθε δε πληροφορία που δίδεται προσωπικά, είναι εμπιστευτική
 • 4.Απαγορεύεται κατά την επίσκεψη, η χρησιμοποίηση κωδικών ή λογισμικού που θα εμποδίζουν την λειτουργία του ιστότοπου από οποιονδήποτε τρίτο και μελλοντικό αγοραστή.
 • 5.Η παραπάνω Κοινωνία διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει και να αλλάζει το περιεχόμενο και τους όρους του ιστότοπου , ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση των χρηστών , και οι χρήστες έχουν την ευθύνη να πληροφορούνται κάθε φορά που επισκέπτονται τον ιστότοπο για τυχόν αλλαγές .
 • 6.Οι όροι ηλεκτρονικών αγοραπωλησιών των πινάκων και των έργων τέχνης που προβάλλονται στον ιστότοπο διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και ο κάθε χρήστης και αγοραστής θεωρείται ότι έχει λάβει γνώση των όρων και συμφωνεί με αυτούς .
 • 7.Η Κοινωνία δεν μπορεί να εγγυηθεί την διαθεσιμότητα των προς αγορά έργων , οφείλει όμως να αποσύρει τα πωληθέντα έργα και σε κάθε περίπτωση να ενημερώσει σε 48 ώρες από την πραγματοποίηση της αγοράς τον χρήστη-αγοραστή για τυχόν έλλειψη του έργου που αγόρασε και να επιστρέψει άμεσα το τίμημα που καταβλήθηκε σε λογαριασμό που θα του υποδειχθεί, χωρίς δικαίωμα περαιτέρω αποζημιώσεως του χρήστη.
 • 8. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να παραγγείλει το έργο που δημοσιεύεται στον ιστότοπο και να καταβάλει το τίμημα που αναγράφεται στον ιστότοπο.
 • Η καταβολή μπορεί να γίνει με έναν από τους παρακάτω τρόπος: α)με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της Κοινωνίας,β)με χρήση των πιστωτικών καρτών που αναρτώνται, γ)μέσω PayPal.
 • H Κοινωνία, μετά την καταβολή , οφείλει εντός ευλόγου χρόνου να παραδώσει το έργο στον χρήστη στην διεύθυνση που αυτός δηλώνει ότι επιθυμεί, και να του παραδώσει εντός είκοσι ημερών στην διεύθυνση που θα δηλώσει τα νόμιμα παραστατικά .
 • Ο κίνδυνος τυχαίας ολοσχερούς καταστροφής κατά την μεταφορά-παράδοση του έργου που αγοράστηκε βαρύνει την πωλήτρια και στην περίπτωση αυτή θα επιστρέφεται το καταβληθέν τίμημα στον αγοραστή σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδειχθεί από αυτόν, χωρίς υποχρέωση καταβολής άλλης αποζημίωσης από την Κοινωνία.
 • 9.Η Κοινωνία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αναρτήσεις τρίτων στην ιστοσελίδα της που έγιναν χωρίς την έγγραφη έγκρισή της , ούτε για δυσλειτουργία του συστήματος που οφείλεται στο διαδίκτυο.
 • 10.Κάθε χρήστης και αγοραστής θεωρείται ότι διάβασε τους παραπάνω όρους και τους εγκρίνει .Αρμόδια δε για κάθε τυχόν διαφορά θα είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.